Bưu điện văn phòng VPBĐ TP Đông Hà

  • Mã bưu điện: 521067
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VPBĐ TP Đông Hà
  • Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Đông Hà
  • Điện thoại: 0533853406