Bưu điện văn phòng VP BĐTX Gia Nghĩa

  • Mã bưu điện: 641183
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX Gia Nghĩa
  • Địa chỉ: Sô´25, Đường Trần Hưng Đạo, Phường Nghĩa Thành, Thành phố Gia Nghĩa
  • Điện thoại: 02613546111