Bưu điện văn phòng VP BĐH Cư Jut

  • Mã bưu điện: 642421
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Cư Jut
  • Địa chỉ: Khối Cơ Quan, Thị Trấn Ea T’Ling, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613882239