Bưu điện Đức Minh 1

  • Mã bưu điện: 641967
  • Bưu cục: Bưu điện Đức Minh 1
  • Địa chỉ: Thôn Minh Đoài, Xã Đức Minh, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 0935473368