Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn

  • Mã bưu điện: 642600
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trúc Sơn
  • Địa chỉ: Thôn 6, Xã Trúc Sơn, Huyện Cư Jút
  • Điện thoại: 02613882225