Bưu điện văn hóa xã Đắk Gằn

  • Mã bưu điện: 641860
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đắk Gằn
  • Địa chỉ: Thôn Sơn Thượng, Xã Đắk Gằn, Huyện Đắk Mil
  • Điện thoại: 02613744508