Bưu điện văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN

  • Mã bưu điện: 445090
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTX BỈM SƠN
  • Địa chỉ: Khu phố 10, Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn
  • Điện thoại: