Bưu điện văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú

  • Mã bưu điện: 736118
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTT Tân Bình Tân Phú
  • Địa chỉ: Sô´288A, Đường Hòang Văn Thụ, Phường Số 4, Quận Tân Bình
  • Điện thoại: