Bưu điện [EMS] Lãnh sự quán Mỹ

  • Mã bưu điện: 710228
  • Bưu cục: Bưu điện [EMS] Lãnh sự quán Mỹ
  • Địa chỉ: Sô´04, Đường Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1
  • Điện thoại: 02838250938