Bưu điện văn phòng VP BĐTP Vĩnh Long

  • Mã bưu điện: 894377
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐTP Vĩnh Long
  • Địa chỉ: Sô´12C, Đường Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, Thành Phố Vĩnh Long
  • Điện thoại: 02703838788