Bưu điện văn phòng VP BĐH Tây Hòa

  • Mã bưu điện: 623216
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Tây Hòa
  • Địa chỉ: Khu phố Phú Thứ, Thị trấn Phú Thứ, Huyện Tây Hòa
  • Điện thoại: