Bưu điện văn phòng VP BĐH Minh Long

  • Mã bưu điện: 573151
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Minh Long
  • Địa chỉ: Thôn 1, Xã Long Hiệp, Huyện Minh Long
  • Điện thoại: 02553866256