Bưu điện văn hóa xã Bình Phước

  • Mã bưu điện: 571820
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Bình Phước
  • Địa chỉ: Thôn Phú Long 1, Xã Bình Phước, Huyện Bình Sơn
  • Điện thoại: 610126