Bưu điện văn phòng VP BĐH Chi Lăng

  • Mã bưu điện: 245627
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Chi Lăng
  • Địa chỉ: Khu Chính, Thị Trấn Đồng Mỏ, Huyện Chi Lăng
  • Điện thoại: 02053820209