Bưu điện văn phòng VP BĐH Châu Phú

  • Mã bưu điện: 882818
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH Châu Phú
  • Địa chỉ: Ấp Vĩnh Lộc, Thị Trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú
  • Điện thoại: 02963685222