Bưu điện văn phòng VP BĐH CẨM THỦY

  • Mã bưu điện: 447750
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH CẨM THỦY
  • Địa chỉ: Tổ 1, Thị Trấn Cẩm Thuỷ, Huyện Cẩm Thuỷ
  • Điện thoại: 02373876053