Bưu điện văn phòng Tân Hồng 2

  • Mã bưu điện: 871935
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Tân Hồng 2
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 02773830007