Bưu điện Tân Hồng

  • Mã bưu điện: 871900
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Hồng
  • Địa chỉ: Sô´14, Đường Trần Hưng Đạo, Thị Trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng
  • Điện thoại: 830101