Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông 2

  • Mã bưu điện: 871165
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Đông 2
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 16, Ấp Đông Định, Xã Tân Thuận Đông, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773899502