Bưu điện KHL Sađéc

  • Mã bưu điện: 873307
  • Bưu cục: Bưu điện KHL Sađéc
  • Địa chỉ: Sô´90, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773774919