Bưu điện Tân Qưới

  • Mã bưu điện: 872490
  • Bưu cục: Bưu điện Tân Qưới
  • Địa chỉ: Sô´209b, Ấp Trung, Xã Tân Qưới, Huyện Thanh Bình
  • Điện thoại: 02773537002