Kiốt bưu điện Mỹ Tân

  • Mã bưu điện: 871070
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Mỹ Tân
  • Địa chỉ: Sô´144, Đường Mai Văn Khải (Ấp 3), Xã Mỹ Tân, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 853172