Bưu điện khai thác cấp 2 KT Lai Vung

  • Mã bưu điện: 872820
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Lai Vung
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773848800