Bưu điện Sađéc

  • Mã bưu điện: 873100
  • Bưu cục: Bưu điện Sađéc
  • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 861025