Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh

  • Mã bưu điện: 874070
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phương Thịnh
  • Địa chỉ: Ấp 5, Xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773926100