Bưu điện khai thác cấp 2 KT Tháp Mười

  • Mã bưu điện: 871470
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tháp Mười
  • Địa chỉ: Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: ‎02773 825656