Bưu điện văn phòng Lai Vung 2

  • Mã bưu điện: 872823
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng Lai Vung 2
  • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773651651