Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Đông

  • Mã bưu điện: 873360
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Đông
  • Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773761397