Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đông

  • Mã bưu điện: 871540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đông
  • Địa chỉ: Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773825300