Bưu điện Hòa Tân

  • Mã bưu điện: 873940
  • Bưu cục: Bưu điện Hòa Tân
  • Địa chỉ: Ấp Hòa Bình, Xã Hoà Tân, Huyện Châu Thành
  • Điện thoại: 02773625135