Bưu điện khai thác cấp 2 KT Sađéc

  • Mã bưu điện: 873210
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sađéc
  • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773869789