Bưu điện Lấp Vò

  • Mã bưu điện: 872600
  • Bưu cục: Bưu điện Lấp Vò
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 Ấp Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò
  • Điện thoại: 845101