Bưu điện văn hóa xã Long Khánh B

  • Mã bưu điện: 872240
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Khánh B
  • Địa chỉ: Ấp Long Thái, Xã Long Khánh B, Huyện Hồng Ngự
  • Điện thoại: 02773590010