Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quí

  • Mã bưu điện: 871561
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quí
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
  • Điện thoại: 02773946001