Bưu điện văn hóa xã Tân Huề

  • Mã bưu điện: 872510
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Huề
  • Địa chỉ: Sô´109b, Ấp Tân Phong, Xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình
  • Điện thoại: 02773535002