Bưu điện Lai Vung

  • Mã bưu điện: 872800
  • Bưu cục: Bưu điện Lai Vung
  • Địa chỉ: Đường Quốc Lộ 80 (khóm I), Thị Trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: ‎02773651651