Bưu điện văn hóa xã Ba Sao

  • Mã bưu điện: 874060
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Ba Sao
  • Địa chỉ: Ấp 3, Xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773927200