Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1

  • Mã bưu điện: 874477
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Điểm GD- BĐ khu kinh tế cửa khẩu Thường Phước 1
  • Địa chỉ: Ấp I, Xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự
  • Điện thoại: 02773598444