Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản

  • Mã bưu điện: 871100
  • Bưu cục: Kiốt bưu điện Trần Quốc Toản
  • Địa chỉ: Sô´1472, Đường Quốc lộ 30, Khóm 3, Phường 11, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 891300