Bưu điện Kiến Văn

  • Mã bưu điện: 874160
  • Bưu cục: Bưu điện Kiến Văn
  • Địa chỉ: Ấp 4 (1878_2503), Xã Bình Hàng Trung, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773914109