Bưu điện văn hóa xã Tân Quy Tây

  • Mã bưu điện: 873540
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Quy Tây
  • Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: 02773764808