Thông tin bưu cục: Sa Đéc – VNPost

Nếu bạn đang cần tra cứu mã bưu điện, địa chỉ, số điện thoại của các bưu điện thuộc Sa Đéc tỉnh Đồng Tháp thì hãy xem bài viết này nhé! Bưu điện Sađéc, Bưu điện KHL Sađéc, Bưu điện Bưu Điện Khu Công Nghiệp C, Bưu điện Nàng Hai, Bưu điện văn hóa xã Tân Quy Tây, Bưu điện văn hóa xã Tân Qui Đông, Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Đông, Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Đông, Bưu điện văn hóa xã An Hòa, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sađéc, Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC

Bưu điện Sađéc

 • Mã bưu điện: 873100
 • Bưu cục: Bưu điện Sađéc
 • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 861025

Bưu điện KHL Sađéc

 • Mã bưu điện: 873307
 • Bưu cục: Bưu điện KHL Sađéc
 • Địa chỉ: Sô´90, Đường Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773774919

Bưu điện Bưu Điện Khu Công Nghiệp C

 • Mã bưu điện: 873351
 • Bưu cục: Bưu điện Bưu Điện Khu Công Nghiệp C
 • Địa chỉ: Sô´TL 848 Khó, Khu Công Nghiệp Sađéc, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 0277‎3655779

Bưu điện Nàng Hai

 • Mã bưu điện: 873600
 • Bưu cục: Bưu điện Nàng Hai
 • Địa chỉ: Đường Tỉnh Lộ 848 (Tân Hòa), Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773761013

Bưu điện văn hóa xã Tân Quy Tây

 • Mã bưu điện: 873540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Quy Tây
 • Địa chỉ: Ấp Tân Thành, Xã Tân Quy Tây, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773764808

Bưu điện văn hóa xã Tân Qui Đông

 • Mã bưu điện: 873330
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Qui Đông
 • Địa chỉ: Đường Lê Lợi, Phường Tân Quy Đông, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773761398

Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Đông

 • Mã bưu điện: 873360
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Khánh Đông
 • Địa chỉ: Ấp Khánh Hòa, Xã Tân Khánh Đông, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773761397

Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Đông

 • Mã bưu điện: 873580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Phú Đông
 • Địa chỉ: Đường Ngã Bát, Xã Tân Phú Đông, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773862701

Bưu điện văn hóa xã An Hòa

 • Mã bưu điện: 873601
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã An Hòa
 • Địa chỉ: Khóm Tân Hòa, Phường An Hòa, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773763500

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sađéc

 • Mã bưu điện: 873210
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Sađéc
 • Địa chỉ: Sô´90, Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: 02773869789

Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC

 • Mã bưu điện: 873230
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC
 • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
 • Điện thoại: