Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Tây

  • Mã bưu điện: 871150
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Thuận Tây
  • Địa chỉ: Sô´Tổ 4, Ấp Tân Dân, Xã Tân Thuận Tây, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773891600