Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa

  • Mã bưu điện: 872970
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phong Hòa
  • Địa chỉ: Ấp Tân Lợi, Xã Phong Hoà, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773630333