Bưu điện khai thác cấp 1 KTC1 Đồng Tháp

  • Mã bưu điện: 870100
  • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 1 KTC1 Đồng Tháp
  • Địa chỉ: Sô´85, Đường Lê Quí Đôn, Phường 1, Thành Phố Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773852173