Hệ thống bưu điện Tháp Mười, Đồng Tháp

Bảng tra cứu mã bưu điện của các bưu cục Tháp Mười thuộc tỉnh Đồng Tháp, bao gồm: Bưu điện Tháp Mười, Bưu điện Trường Xuân, Bưu điện Đường Thét, Bưu điện Thanh Mỹ, Bưu điện văn hóa xã Mỹ An, Bưu điện văn hóa xã Đốc Binh Kiều, Bưu điện văn hóa xã Tân Kiều, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa, Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân, Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lợi, Bưu điện văn hóa xã Hưng Thạnh, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quí, Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đông, Bưu điện văn hóa xã Láng Biển, Bưu điện văn hóa xã Phú Điền, Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tháp Mười, Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI

Bưu điện Tháp Mười

 • Mã bưu điện: 871400
 • Bưu cục: Bưu điện Tháp Mười
 • Địa chỉ: Sô´36/4A, Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 0673 825656

Bưu điện Trường Xuân

 • Mã bưu điện: 871520
 • Bưu cục: Bưu điện Trường Xuân
 • Địa chỉ: Ấp 5a (01/a _ 128/a), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773954279

Bưu điện Đường Thét

 • Mã bưu điện: 871560
 • Bưu cục: Bưu điện Đường Thét
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Tây 2 (1157/c _ 1620/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773956900

Bưu điện Thanh Mỹ

 • Mã bưu điện: 871600
 • Bưu cục: Bưu điện Thanh Mỹ
 • Địa chỉ: Ấp Hưng Lợi (301 _ 800), Xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773967101

Bưu điện văn hóa xã Mỹ An

 • Mã bưu điện: 871490
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ An
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thị B (291/a _ 668/a), Xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773825700

Bưu điện văn hóa xã Đốc Binh Kiều

 • Mã bưu điện: 871620
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Đốc Binh Kiều
 • Địa chỉ: Ấp 5 (1012 _ 1449), Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773963001

Bưu điện văn hóa xã Tân Kiều

 • Mã bưu điện: 871500
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Tân Kiều
 • Địa chỉ: Ấp 3 (442/c _ 854/c), Xã Tân Kiều, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773823101

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa

 • Mã bưu điện: 871510
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Hòa
 • Địa chỉ: Ấp 1 (01a _ 226a), Xã Mỹ Hoà, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773960400

Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân

 • Mã bưu điện: 871530
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Trường Xuân
 • Địa chỉ: Khu Dân Cư An Phong (Đường Thét), Xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại:

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lợi

 • Mã bưu điện: 871550
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Thạnh Lợi
 • Địa chỉ: Ấp 1 (01 _ 173), Xã Thạnh Lợi, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773952200

Bưu điện văn hóa xã Hưng Thạnh

 • Mã bưu điện: 871580
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Hưng Thạnh
 • Địa chỉ: Ấp 2a (244/b _ 613/b), Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773952101

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quí

 • Mã bưu điện: 871561
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Quí
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Tây 1 (714/c _ 1156/c), Xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773946001

Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đông

 • Mã bưu điện: 871540
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Đông
 • Địa chỉ: Ấp 4 (409/b _ 1045/b), Xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773825300

Bưu điện văn hóa xã Láng Biển

 • Mã bưu điện: 871590
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Láng Biển
 • Địa chỉ: Ấp 2 (141 _ 323), Xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773948099

Bưu điện văn hóa xã Phú Điền

 • Mã bưu điện: 871610
 • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Phú Điền
 • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thạnh (443/b1 _ 600/b1), Xã Phú Điền, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: 02773965200

Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tháp Mười

 • Mã bưu điện: 871470
 • Bưu cục: Bưu cục khai thác cấp 2 KT Tháp Mười
 • Địa chỉ: Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: ‎02773 825656

Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI

 • Mã bưu điện: 871570
 • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP BĐH THÁP MƯỜI
 • Địa chỉ: Đường Số 1 (khóm 1), Thị Trấn Mỹ An, Huyện Tháp Mười
 • Điện thoại: