Bưu điện Cao Lãnh

  • Mã bưu điện: 874000
  • Bưu cục: Bưu điện Cao Lãnh
  • Địa chỉ: Đường Nguyễn Minh Trí, Thị Trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773822111