Bưu điện văn hóa xã Long Hậu

  • Mã bưu điện: 872850
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Long Hậu
  • Địa chỉ: Ấp Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung
  • Điện thoại: 02773656300