Bưu điện văn hóa xã Mỹ Xương

  • Mã bưu điện: 874120
  • Bưu cục: Bưu điện văn hóa xã Mỹ Xương
  • Địa chỉ: Ấp Mỹ Thới, Xã Mỹ Xương, Huyện Cao Lãnh
  • Điện thoại: 02773924300