Bưu điện văn phòng VP SA ĐÉC

  • Mã bưu điện: 873230
  • Bưu cục: Bưu cục văn phòng VP SA ĐÉC
  • Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Phường 2, Thị xã Sa Đéc
  • Điện thoại: